Tin tức & Sự kiện

Hội nghị tuyển sinh năm 2016

Sáng ngày 23 tháng 01 năm 2016, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh năm 2016 với tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức Nhà trường tham dự.

Chủ trì Hội nghị: Th.s Đinh Thị Vân Anh - Phó Hiệu trưởng, Th.s Hà Văn Hiếu - Trưởng phòng Tuyển sinh và giới thiệu việc làm.

Danh sách Giảng viên cơ hữu của nhà trườngt

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Chức danh (GS, PGS, GVC, GV, Trợ giảng)  Trình độ đào tạo (TSKH, TS, ThS, ĐH) Chuyên môn được đào tạo Giảng dạy khối kiến thức đại cương Giảng dạy khối kiến thức chuyên nghiệp Ngành đào tạo tham gia chủ trì   
1 Trần Minh Thịnh 11/7/1966 GV Tiến sỹ KH Hoá PT   X Công nghệ KT hóa học
2 Lê Văn Kỳ 9/18/1961 GV Thạc sỹ CN Hoá học   X Công nghệ KT hóa học
3 Phạm Mai Hương 11/25/1968 GV Thạc sỹ CN Hoá học   X Công nghệ KT hóa học
4 Phương Thị Út 6/21/1970 GV Thạc sỹ CN Hoá học   X Công nghệ KT hóa học
5 Phạm Hồng Đức 12/1/1963 GV Kỹ sư CN Hoá học   X Công nghệ KT hóa học
6 Đỗ Thị Kiều Nga 5/19/1979 GV Thạc sỹ CN Hoá học   X Công nghệ KT hóa học
7 Phạm Thị Nhiên 4/27/1977 GV Thạc sỹ CN Hoá học   X Công nghệ KT hóa học
8 Mai Thị Thoa 5/14/1978 GV Thạc sỹ CN Hoá học   X Công nghệ KT hóa học
9 Phạm Việt Hùng 2/23/1981 GV Kỹ sư CN Hoá học   X Công nghệ KT hóa học
10 Lê Minh Xuân 8/15/1965 GV Kỹ sư CN Hoá học   X Công nghệ KT hóa học
11 Nguyễn Thị Thuý Hằng 10/9/1973 GV Thạc sỹ Hoá PT   X Công nghệ KT hóa học
12 Phạm Văn Trịch 5/10/1959 GV Kỹ sư CN Hoá học   X Công nghệ KT hóa học
13 Đàm Thị Thanh Thuỷ 10/5/1974 GV Thạc sỹ Hoá PT   X Công nghệ KT hóa học
14 Nguyễn Thị Anh 2/26/1971 GV Thạc sỹ Hoá PT   X Công nghệ KT hóa học
15 Lê Hồng Phúc 9/5/1982 GV Thạc sỹ Hoá PT   X Công nghệ KT hóa học
16 Bùi Thị Thanh Huyền 1/1/1984 Trợ giảng Kỹ sư CN Hoá học   X Công nghệ KT hóa học
17 Tạ Thị Như Quỳnh 7/10/1988 GV Cử nhân Hoá PT   X Công nghệ KT hóa học
18 Đặng Thị Trang 9/29/1990 GV Thạc sỹ Hoá PT   X Công nghệ KT hóa học
19 Ngô Thị Mây 7/20/1964 GV Cử nhân Hoá PT   X Công nghệ KT hóa học
20 Đào Gia Hảo 8/5/1983 GV Cử nhân Hoá PT   X Công nghệ KT hóa học
21 Phạm Mạnh Quỳnh 10/13/1957 GV Thạc sỹ QTKD   X Kế toán
22 Nguyễn Xuân Quang 11/10/1981 GV Thạc sỹ QTKD   X Kế toán
23 Nguyễn Thị Oanh 1/24/1971 GV Thạc sỹ QLTC   X Kế toán
24 Lương Thị Thúy 5/2/1980 GV Cử nhân Kế toán   X Kế toán
25 Vũ Trần Tú 1/21/1992 GV Cử nhân Kế toán   X Kế toán
26 Lương Quang Phát 8/7/1959 GV Thạc sỹ QTKD   X Kế toán
27 Bùi Văn Hùng 4/16/1961 GV Kỹ sư QTKD   X Kế toán
28 Phan Thị Kim Nhung 11/9/1972 GV Cử nhân Kế toán   X Kế toán
29 Trần Huy Hoàng 7/1/1964 GV Cử nhân QTKD   X Kế toán
30 Lục Thị Thương 6/11/1982 GV Cử nhân Kế toán   X Kế toán
31 Bùi Thị Kim Tân 10/10/1982 GV Cử nhân Kế toán   X Kế toán
32 Đoàn Thị Phương Loan 10/1/1977 GV Thạc sỹ Kế toán   X Kế toán
33 Trần Thị Bích Liên 11/27/1977 GV Cử nhân QTKD   X Kế toán
34 Nguyễn Thị Thành 1/4/1986 GV Cử nhân Kế toán   X Kế toán
35 Nguyễn Thị Hải Việt 9/1/1986 GV Thạc sỹ QTKD   X Kế toán
36 Ninh Thị Thanh Bình 7/8/1982 GV Thạc sỹ QTKD   X Kế toán
37 Phạm Quốc Chính 10/11/1975 GV Thạc sỹ Điện   X Công nghệ KT điện, điện tử
38 Nguyễn Minh Tuần 9/2/1975 GV Kỹ sư Điện   X Công nghệ KT điện, điện tử
39 Nguyễn Đình Quế 12/12/1978 GV Kỹ sư Điện   X Công nghệ KT điện, điện tử
40 Nguyễn Thị Xuân Thu 10/5/1975 GV Thạc sỹ Điện   X Công nghệ KT điện, điện tử
41 Nguyễn Thị Nam Thắng 8/11/1975 GV Thạc sỹ Điện   X Công nghệ KT điện, điện tử
42 Nguyễn Thị Thanh Hương 3/28/1982 GV Thạc sỹ Điện   X Công nghệ KT điện, điện tử
43 Võ Trọng Đại 8/26/1970 GV Kỹ sư Điện   X Công nghệ KT điện, điện tử
44 Đinh Thị Vân Anh 12/8/1971 GV Thạc sỹ QLGD X    
45 Trần Quốc Thái 3/9/1978 GV Thạc sỹ Anh văn X    
46 Đào Thị Quỳnh 4/28/1983 GV Cử nhân Vật lý X    
47 Đặng Hồng Nghĩa 8/19/1984 GV Cử nhân Tin học X    
48 Nguyễn Bích Vân 2/17/1982 GV Cử nhân Chính trị X    
49 Nguyễn Văn Khoẻ 4/11/1969 GV Cử nhân GDTC X    
50 Trần Thị Chiền 7/28/1990 GV Cử nhân Luật X    
51 Nguyễn Thị Minh Hường 5/18/1982 GV Cử nhân GDTC X    
52 Lê Kim Hải 6/14/1988 GV Cử nhân Chính trị X    
53 Lê Thu Trà 8/1/1987 GV Cử nhân Chính trị X    
54 Phạm Anh Dũng 3/7/1981 GV Cử nhân GDTC X    
55 Hà Văn Hiếu 4/4/1973 GV Thạc sỹ QLGD X    
56 Nguyễn Trường Sơn 7/3/1985 GV Thạc sỹ Lịch sử X    
57 Đoàn Thị Ngà 3/18/1981 GV Cử nhân Anh văn X    
58 Trần Thị Ngọc Phương 3/10/1983 GV Cử nhân Lịch sử X    
59 Đỗ Thị Tình 10/13/1979 GV Cử nhân Văn học X    
60 Nguyễn Thị Thế Phương 9/6/1970 GV Cử nhân Văn học X    
61 Dương Văn Cường 9/13/1977 GV Cử nhân Lịch sử X    
62 Trần Thị Minh Phú 10/2/1987 GV Cử nhân Địa lý X    
63 Lê Thị Hồng Hạnh 9/29/1982 GV Cử nhân Toán X    
64 Lê Thị Phong Lan 12/18/1983 GV Thạc sỹ Toán X    
65 Nguyễn Thị Ngọc Liên 12/15/1987 GV Thạc sỹ Toán X    
66 Nguyễn Quốc Hoàn 12/15/1983 GV Cử nhân Toán X    
67 Lê Thị Hương Trà 12/28/1981 GV Cử nhân Vật lý X    
68 Trần Thị Ngọc Quỳnh 11/19/1986 GV Cử nhân Vật lý X    
69 Nguyễn Thị Thanh Hải 04/3/1085 GV Thạc sỹ Sinh học X    
70 Lê Thị Minh Phượng 12/3/1971 GV Thạc sỹ Anh văn X    
71 Đặng Thị Thuý 12/31/1977 GV Thạc sỹ Anh văn X    
72 Trần Thị Huệ 11/5/1978 GV Cử nhân Anh văn X    
73 Bùi Thị Hương 2/28/1977 GV Cử nhân Anh văn X    
74 Cao Quốc Duy 8/3/1973 GV Thạc sỹ Tin học X    
75 Đặng Thanh Bình 9/1/1976 GV Cử nhân Tin học X    
76 Chu Văn Thuận 1/15/1986 GV Cử nhân Tin học X    
77 Bùi Thị Thanh Huyền 10/5/1984 GV Cử nhân Tin học X    
78 Nguyễn Thị Thúy 7/12/1987 GV Cử nhân Tin học X    
79 Khổng Thị Bích Hồng 9/26/1983 GV Cử nhân Xã hội học X    
80 Trần Văn Khâm 3/18/1959 GV Kỹ sư Cơ khí   X  
81 Phạm Duy Hùng 1/11/1973 GV Kỹ sư Cơ khí   X  
82 Nguyễn Việt Hùng 8/20/1963 GV Kỹ sư Cơ khí   X  
83 Nguyễn Xuân Phương 9/2/1966 GV Kỹ sư Cơ khí   X  
84 Đoàn Văn Khôi 9/2/1964 GV Kỹ sư Cơ khí   X  
85 Đỗ Lê Thương 10/15/1984 GV Kỹ sư Cơ khí   X  
86 Lê Quốc Bình 7/10/1959 GV Kỹ sư Cơ khí   X  
87 Nguyễn Thị Quyên 4/12/1989 GV Kỹ sư Cơ khí   X  
88 Đào Đức Huy 7/12/1987 GV Kỹ sư Cơ khí   X  

THÔNG BÁO MỞ LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất là trường công lập thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Trải qua 42 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất luôn được đón nhận sự quan tâm giúp đỡ và hợp tác có hiệu quả của Quý Công ty trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

            Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất được Cục An toàn lao động - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận công nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện và cấp Chứng chỉ An toàn lao động, Vệ sinh lao động, theo Giấy chứng nhận số 53/2015/GCN ngày 04/9/2015. Với năng lực trình độ đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất; với bề dày kinh nghiệm trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, cũng như trong lĩnh vực An toàn lao động, Vệ sinh lao động. Nhà Trường có đầy đủ khả năng mở các lớp huấn luyện An toàn lao động, Vệ sinh lao động theo nhu cầu của các đơn vị (cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, cơ quan....) cho các đối tượng như: Người sử dụng lao động, người lao động, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách về Bảo hộ lao động, An toàn vệ sinh lao động.

Nhà Trường cam kết đảm bảo tốt về chất lượng các khóa huấn luyện

            Nhà trường xin trân trọng cảm ơn!

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất – website: www.ccipt.edu.vn

Mr Duy: 0912291502    Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

THÔNG BÁO LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP – NĂM 2015

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm 2015, được sự đồng ý của Ban giám hiệu trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất, phòng Đào tạo phối hợp với các phòng, khoa chức năng tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2015 cho HSSV khóa 40 hệ cao đẳng; khóa 41 hệ TCCN và HSSV các khóa trước.

Thời gian: 7h30’ thứ sáu, ngày 25 tháng 09 năm 2015.

Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà H1.

Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 năm 2015 của trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất

I. HỆ CAO ĐẲNG

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 200

2. Hình thức và điều kiện xét tuyển:

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia:

Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển đạt được như sau:

                                            

Đối tượng

KV3

KV2

KV2NT

KV1

01, 02, 03, 04

10.0

9.5

9.0

8.5

05, 06, 07

11.0

10.5

10.0

9.5

Học sinh phổ thông

12.0

11.5

11.0

10.5

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Với phương châm “Đổi mới, hội nhập, phát triển”, sau hai ngày (ngày 16 và 17/5/2015) làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ đoàn kết, và trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất tổ chức khai mạc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính, kỹ sư chính năm 2015

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, tại thông báo số 551 ngày 07 tháng 5 năm 2015 về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính, kỹ sư chính năm 2015 cho viên chức thuộc tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Hội thao khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Phú Thọ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5 và lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày 25/4/2015  tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất, đơn vị trưởng khối thi đua năm học 2014-2015 đã diễn ra Hội thao khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Phú Thọ.