THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất thông báo tuyển sinh các hệ:

- Hệ cao đẳng: Công nghệ Hóa vô cơ, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Hóa phân tích, Kế toán.

- Hệ trung cấp: Công nghệ hóa hữu cơ, Công nghệ hóa vô cơ, Công nghệ hóa phân tích, Công nghệ hóa Silicat, Điện công nghiệp và dân dụng, Kế toán doanh nghiệp, Tin học ứng dụng, Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ hàn.

- Các hệ sơ cấp

- Tổ chức huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động

Xem chi tiết tại đây