Thông báo xét tuyển thẳng trình độ cao đẳng hệ chính qui năm học 2012 - 2013

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất là trường Cao đẳng công lập duy nhất thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam – Bộ Công thương, là cơ sở đào tạo trình độ Cao đẳng chính quy, trọng điểm, đa ngành;

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy; Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ Cao đẳng chính quy năm học 2012-2013 được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giao, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Hóa Chất Thông báo xét tuyển thẳng Trình độ Cao đẳng chính quy năm học 2012-2013, cụ thể như sau:  

I. Ngành đào tạo:

          1. Công nghệ Kĩ thuật Hoá học (gồm các chuyên ngành: Công nghệ kĩ thuật phân tích; Công nghệ phân khoáng; Công nghệ vô cơ – điện hóa; Công nghệ Hóa Silicat; Công nghệ Hóa hữu cơ – Hóa dầu; Công nghệ Hóa môi trường; Công nghệ Hóa dược; Công nghệ gia công chất dẻo).

          2. Kế toán (gồm các chuyên ngành: Kế toán tổng hợp; Kế toán doanh nghiệp sản xuất; Kế toán hành chính sự nghiệp).

II. Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh là người dân tộc thiểu số, thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, nếu học 3 năm cuối cấp và tốt nghiệp THPT tại các huyện này.

III. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng

IV. Văn bằng tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp được Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất cấp Bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên nghiệp hệ Chính quy và được học liên thông lên trình độ Đại học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

V. Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển thẳng:

Từ ngày 21/6/2012 đến ngày 30/11/2012.

VI. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng:

- 01 Bản sao Học bạ THPT hoặc BT-THPT;

- 01 Bản sao Giấy khai sinh;

- 01 Bản sao Hộ khẩu thường trú;

- 01Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, BT-THPT tạm thời hoặc Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT, BT-THPT;

- Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.

VII. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng:

- Phòng Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm - Trường CĐ Công nghiệp Hóa chất

- Điện thoại: 02103 787 568, 0912 553 526 ( Mr Hà Văn Hiếu – Trưởng phòng)

VIII. Quyền lợi của sinh viên khi nhập học:

1. Nhà trường có Ký túc xá cho sinh viên ở xa.

2. Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện.

3. Tất cả sinh viên của Nhà trường được xét cấp học bổng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, Nhà trường hỗ trợ thủ tục xác nhận cho sinh viên xin miễn, trợ cấp học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Tất cả sinh viên tốt nghiệp được Nhà trường giới thiệu việc làm tại các Công ty, Doanh nghiệp và các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam với mức lương và thu nhập cao.

Dowload Phiếu đăng ký xét tuyển vào trình độ cao đẳng, hệ chính qui năm 2012