Tuyển sinh hệ liên thông Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng chính quy

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG

Trường CĐCN Hóa chất tuyển sinh hệ liên thông lên Cao đẳng chính quy ngành Công nghệ kỹ thuật Điện

I. Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Điện

II. Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển: Toán – Lý – Cơ sở ngành

III. Thời gian đào tạo: 1,5 năm

Kết thúc khóa học, sinh viên sẽ được cấp bằng Cao đẳng chính quy, do Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất cấp.

IV. Thời gian ôn tập và thi (Dự kiến)

          - Ôn tập: Từ ngày 5/8 ÷ 15/8/2012

          - Thi tuyển: ngày 23 và 24/8/2012

V. Thủ tục hồ sơ:

- Hồ sơ dự tuyển liên thông theo mẫu của Bộ.

- Bản sao bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp.

- Bản sao kết quả học tập.

- Giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có).

- 02 ảnh 4 x 6

VI. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 08/7 đến hết ngày 31/7/2012

Nơi nhận hồ sơ:

Phòng Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất

Địa chỉ: Khu 4 – TT Hùng Sơn – Lâm Thao – Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3787568 – 0912553526

PHÒNG TS&GTVL