Cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp

     Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất là trường công lập duy nhất thuộc Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam – Bộ Công thương. Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cung cấp cho các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và các thành phần kinh tế khác cho xã hội.

Thông báo

V/v giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp

     Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất là trường công lập duy nhất thuộc Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam – Bộ Công thương. Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cung cấp cho các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và các thành phần kinh tế khác cho xã hội.
     Trong giai đoạn 2010 – 2015, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đang triển khai thực hiện nhiều dự án trọng điểm cấp Quốc gia như: Dự án DAP-2 Lào Cai; Đạm Ninh Bình; nhà máy Tuyển Bắc Nhạc Sơn; dự án mở rộng nhà máy Đạm Hà Bắc; nhà máy Phân lân nung chảy Lào Cai; dự án nhà máy lốp Radial tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng…
     Theo thông báo gửi trường của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam năm 2011 cần tuyển lao động cụ thể như sau:
     Nhà máy Đạm DAP 2 Lào Cai cần tuyển 600 lao động đã tốt nghiệp thuộc các chuyên ngành: Hóa vô cơ phân bón, Phân tích Hóa học, Hóa vô cơ Silicat, Điện, Cơ khí.
     Nhà máy Đạm Ninh Bình cần tuyển 450 lao động đã tốt nghiệp thuộc các chuyên ngành: Hóa vô cơ phân bón, Phân tích Hóa học, Hóa vô cơ Silicat, Điện, Cơ khí.
     Công ty Cổ phần Phân Lân Văn Điển cần tuyển 60 lao động đã tốt nghiệp thuộc các chuyên ngành: Hóa vô cơ phân bón, Hóa vô cơ silicat, Điện, Cơ khí.
     Nhà máy Phân lân Nung chảy Lào Cai cần tuyển 100 lao động đã tốt nghiệp thuộc các chuyên ngành: Hóa vô cơ phân bón, Hóa vô cơ Silicat, Điện, Cơ khí.
     Công ty Cổ phần Nam Thành An tại Giao Thủy – Nam Định cần tuyển 50 lao động đã tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí.
     Công ty Cổ phần Năng lượng Hòa phát tại Kinh Môn – Hải Dương cần tuyển 30 lao động đã tốt nghiệp chuyên ngành Phân tích Hóa học.
     Công ty Cổ phần Hoa Lan tại Văn Giang – Hưng Yên cần tuyển 30 lao động tốt nghiệp các ngành: Cơ khí, Điện, Công nghệ sản xuất hóa chất, hóa phân tích.
     Công ty TNHH INOAC Việt Nam tại Mê Linh – Hà Nội cần tuyển 20 lao động đã tốt nghiệp Cao đẳng khối kỹ thuật.
     Công ty TNHH Cao su INOUE Việt Nam cần tuyển 50 lao động trình độ tốt nghiệp THCS trở lên.
    Vì học sinh sau khi tốt nghiệp xin việc thông qua nhà trường hoặc trực tiếp với các doanh nghiệp trong và ngoài ngành nên trường không biết học sinh có việc làm hết hay chưa, trong khi trường đang cần học sinh cung cấp cho các doanh nghiệp trong ngành. Do vậy trường kính đề nghị quý:................. thông báo cho học sinh đã tốt nghiệp các chuyên ngành trên hiện đang cư trú tại địa phương, hoặc học sinh có nhu cầu học để làm việc tại nhà máy thuộc các dự án Tập đoàn đang xây dựng.

     Xin liên hệ với Phòng Tuyển sinh & Giới thiệu việc làm – Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất.
     Địa chỉ: TT Hùng Sơn – huyện Lâm Thao – tỉnh Phú Thọ     ĐT: 0210.3787.568                                                    

     Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!