Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tư vấn và tuyển dụng lao động năm 2017

Được sự nhất trí của Ban Giám hiệu, Phòng Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm thông báo danh sách các đơn vị tham gia tuyển dụng lao động năm 2017, gồm các công ty sau:

              1. Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

2. Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

3. Công ty Cổ phần DAP - Vinachem (Hải Phòng)

4. Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem (Lào Cai)

5. Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển (Hà Nội)

6. Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (Hà Nội)

7. Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát - Tập Đoàn Hòa Phát (Hưng Yên)

8. Xí nghiệp khai thác dịch vụ khoáng sản và Hóa chất Phú Thọ (Thanh Sơn)

9. Công ty Cổ phần PolyFill (Hải Phòng, Hà Nam)

10. Công ty Cổ phần Cơ khí An Việt (Hà Nội)

Thông báo giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp giai đoạn 2012 – 2015

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất là trường công lập duy nhất thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam – Bộ Công thương. Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cung cấp cho các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và các ngành công nghiệp khác của xã hội.
     Hiện nay, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đang triển khai thực hiện nhiều dự án trọng điểm cấp Quốc gia và đang kết hợp cùng nhà Trường tuyển sinh, đào tạo nguồn nhân lực vào làm việc tại các doanh nghiệp thuộc các dự án như: Dự án Khu công nghiệp Nghi Sơn – Tĩnh Gia – Thanh Hoá; Dự án DAP-2 Lào Cai; Đạm Ninh Bình; nhà máy Tuyển Bắc Nhạc Sơn; dự án mở rộng nhà máy Đạm Hà Bắc; nhà máy Phân lân nung chảy Lào Cai; dự án di dời nhà máy Phân lân Văn Điển; dự án Muối mỏ Việt Lào tại Hà Tĩnh; dự án nhà máy lốp Radial tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng.v.v…
Theo thông báo gửi trường của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, giai đoạn 2012 - 2015 cần tuyển lao động cụ thể như sau:
- Nhà máy Đạm Công Thanh – Thanh Hóa cần tuyển 700 lao động đã tốt nghiệp thuộc các chuyên ngành: Hóa vô cơ phân bón, Phân tích Hóa học, Hóa vô cơ Silicat, Điện, Cơ khí.

- Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc cần tuyển 400 lao động đã tốt nghiệp thuộc các chuyên ngành: Hóa vô cơ phân bón, Phân tích Hóa học, Hóa vô cơ Silicat, Điện, Cơ khí.

- Công ty Khai thác Khoáng sản Phú Thọ cần tuyển 200 lao động đã tốt nghiệp thuộc các chuyên ngành: Hóa vô cơ, Hóa Phân tích, Hóa Silicat, Điện, Cơ khí.

- Nhà máy Đạm DAP – 2 Lào Cai cần tuyển 600 lao động đã tốt nghiệp thuộc các chuyên ngành: Hóa vô cơ phân bón, Phân tích Hóa học, Hóa vô cơ Silicat, Điện, Cơ khí.

- Công ty Cổ phần Phân Lân Văn Điển cần tuyển 150 lao động đã tốt nghiệp thuộc các chuyên ngành: Hóa vô cơ phân bón, Hóa vô cơ silicat, Điện, Cơ khí.

- Nhà máy Phân lân Nung chảy Lào Cai cần tuyển 100 lao động đã tốt nghiệp thuộc các chuyên ngành: Hóa vô cơ phân bón, Hóa Phân tích, Điện, Cơ khí.

Do vậy Trường CĐCN Hóa chất thông báo cho học sinh của nhà Trường đã tốt nghiệp các chuyên ngành trên hiện đang cư trú tại địa phương, hoặc thông báo tới các học sinh có nhu cầu về Trường học để được làm việc tại nhà máy thuộc các dự án của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Mọi chi tiết xin liên hệ: 
Phòng Tuyển sinh & Giới thiệu việc làm – Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất.
Địa chỉ: Thị trấn Hùng Sơn – Huyện Lâm Thao – Tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0210.3787.568 – DĐ 0912.553.526 (Đ/c: Hà Văn Hiếu - Trưởng Phòng)
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!                                       

Thông báo giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp giai đoạn 2012 - 2015


 Hiện nay, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đang triển khai thực hiện nhiều dự án trọng điểm cấp Quốc gia và đang kết hợp cùng nhà Trường tuyển sinh, đào tạo nguồn nhân lực vào làm việc tại các doanh nghiệp thuộc các dự án như: Dự án Khu công nghiệp Nghi Sơn – Tĩnh Gia – Thanh Hoá; Dự án DAP-2 Lào Cai; Đạm Ninh Bình; nhà máy Tuyển Bắc Nhạc Sơn; dự án mở rộng nhà máy Đạm Hà Bắc; nhà máy Phân lân nung chảy Lào Cai; dự án di dời nhà máy Phân lân Văn Điển; dự án Muối mỏ Việt Lào tại Hà Tĩnh; dự án nhà máy lốp Radial tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng.v.v…

Theo thông báo gửi trường của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, giai đoạn 2012 - 2015 cần tuyển lao động cụ thể như sau:

- Nhà máy Đạm Công Thanh – Thanh Hóa cần tuyển 700 lao động đã tốt nghiệp thuộc các chuyên ngành: Hóa vô cơ phân bón, Phân tích Hóa học, Hóa vô cơ Silicat, Điện, Cơ khí.

- Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc cần tuyển 400 lao động đã tốt nghiệp thuộc các chuyên ngành: Hóa vô cơ phân bón, Phân tích Hóa học, Hóa vô cơ Silicat, Điện, Cơ khí.

- Công ty Khai thác Khoáng sản Phú Thọ cần tuyển 200 lao động đã tốt nghiệp thuộc các chuyên ngành: Hóa vô cơ, Hóa Phân tích, Hóa Silicat, Điện, Cơ khí.

- Nhà máy Đạm DAP – 2 Lào Cai cần tuyển 600 lao động đã tốt nghiệp thuộc các chuyên ngành: Hóa vô cơ phân bón, Phân tích Hóa học, Hóa vô cơ Silicat, Điện, Cơ khí.

- Công ty Cổ phần Phân Lân Văn Điển cần tuyển 150 lao động đã tốt nghiệp thuộc các chuyên ngành: Hóa vô cơ phân bón, Hóa vô cơ silicat, Điện, Cơ khí.

- Nhà máy Phân lân Nung chảy Lào Cai cần tuyển 100 lao động đã tốt nghiệp thuộc các chuyên ngành: Hóa vô cơ phân bón, Hóa Phân tích, Điện, Cơ khí.

Do vậy Trường CĐCN Hóa chất thông báo cho học sinh của nhà Trường đã tốt nghiệp các chuyên ngành trên hiện đang cư trú tại địa phương, hoặc thông báo tới các học sinh có nhu cầu về Trường học để được làm việc tại nhà máy thuộc các dự án của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tuyển sinh & Giới thiệu việc làm – Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất.

Địa chỉ: Thị trấn Hùng Sơn – Huyện Lâm Thao – Tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.3787.568 – DĐ 0912.553.526 (Đ/c: Hà Văn Hiếu - Trưởng Phòng)

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!                                       

Cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp

     Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất là trường công lập duy nhất thuộc Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam – Bộ Công thương. Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cung cấp cho các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và các thành phần kinh tế khác cho xã hội.