Công bố kết quả sơ duyệt xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

Căn cứ thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 1804/BGDĐT-VP ngày 29/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12, Nhà trường đã thực hiện việc giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm.

Căn cứ thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 1804/BGDĐT-VP ngày 29/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12, Nhà trường đã thực hiện việc giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm.

Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu tín nhiệm, Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2012 của Nhà trường đã tiến hành họp, xem xét, đánh giá về thành tích, đóng góp, cống hiến của Nhà giáo Đoàn Văn Long và nhà giáo Trần Minh Thịnh đối với sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo, đối chiếu với tiêu chuẩn theo qui định và tiến hành bỏ phiếu sơ duyệt. Kết quả bỏ phiếu sơ duyệt:

          1- Nhà giáo Đoàn Văn Long: 11/11 phiếu tín nhiệm, đạt 100%.

          2- Nhà giáo Trần Minh Thịnh: 11/11phiếu tín nhiệm, đạt 100%.

 Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2012 của Nhà trường công bố công khai kết quả bỏ phiếu sơ duyệt đối với  Nhà giáo Đoàn Văn Long và Nhà giáo Trần Minh Thịnh để cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên biết.

Các ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về tổ Thư ký (Đ/c Đinh Thị Vân Anh – Tổ trưởng).