KHAI MẠC HUẤN LUYỆN TỰ VỆ NĂM 2021

Thực hiện kế hoạch công tác huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2021 đã được Ban chỉ huy quân sự huyện Lâm Thao phê duyệt. Sáng ngày 19 tháng 7 năm 2021 Ban chỉ huy quân sự trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất đã tổ chức khai mạc Huấn luyện tự vệ năm 2021. Tới dự buổi khai mạc về phía BCH Quân sự huyện Lâm Thao có đồng chí Trung tá Phạm Quang Thắng - Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng BCH Quân sự huyện Lâm Thao. Về phía nhà trường có đồng chí: Cao Quốc Duy - Chỉ huy trưởng, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí trong Ban giám hiệu và Ban CHQS nhà trường; các đồng chí cán bộ, chiến sỹ tự vệ Nhà trường.

Tại buổi khai mạc đồng chí Cao Quốc Duy - Chỉ huy trưởng, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường đã triển khai kế hoạch huấn luyện tự vệ năm 2021 và yêu cầu lực lượng tự vệ của Trường tự giác học tập nâng cao nhận thức chính trị, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong vấn đề an ninh, quốc phòng, các kỹ năng quân sự cần thiết, nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, ứng phó trước mọi tình huống có thể xảy ra.

Thay mặt Ban CHQS huyện Lâm Thao, Trung tá Phạm Quang Thắng - Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng BCH Quân sự huyện Lâm Thao đã phát biểu chỉ đạo đợt huấn luyện tự vệ, đồng chí đã nêu khái quát tình hình chính trị thế giới và khu vực hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, vấn đề về diễn biến hòa bình và nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác huấn luyện tự vệ tại đơn vị, trường học; yêu cầu lực lượng tự vệ của Trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện tự vệ năm 2021.

Tại đợt huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2021 các đồng chí tự vệ nhà trường sẽ được học tập các nội dung về chính trị, nghiên cứu những nội dung cơ bản của chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, QPAN cho địa phương, cơ sở và cơ quan, tổ chức... Các nội dung huấn luyện về quân sự bao gồm: Huấn luyện bắn súng, huấn luyện đội ngũ chiến thuật. Thông qua đợt huấn luyện sẽ giúp các chiến sỹ tự vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững điều lệnh đội ngũ, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị; biết vận dụng các loại vũ khí vào việc thực hiện nhiệm vụ và hoạt động chiến đấu bảo vệ trị an góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội tại đơn vị, địa phương.

Một số hình ảnh về buổi khai mạc Huấn luyện tự vệ

1

Toàn cảnh Lễ Khai mạc Huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2021

TV2

Đồng chí Cao Quốc Duy – Chỉ huy trưởng, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc.

TV3

Trung tá Phạm Quang Thắng - Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng BCH Quân sự huyện Lâm Thao phát biểu chỉ đạo đợt huấn luyện tự vệ