Bế mạc Huấn luyện tự vệ năm 2019

Chiều ngày 16/5/2019, tại phòng họp Nhà trường, Ban chỉ huy quân sự trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất đã tổ chức Bế mạc Huấn luyện tự vệ năm 2019.

Sau 4 ngày huấn luyện, các chiến sĩ lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện đã được trang bị những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng – an ninh; chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương và thực hành huấn luyện điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật bắn súng bộ binh… Kết thúc đợt huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự trường đã tổ chức kiểm tra các nội dụng tập luyện để đánh giá kết quả học tập của các chiến sĩ. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị và huấn luyện quân sự 100% các chiến sĩ đều đạt yêu cầu.

 

Phát biểu bế mạc đợt huấn luyện, đồng chí Lê Văn Kỳ - Phó hiệu trưởng phụ trách Ban giám hiệu ghi nhận những thành tích mà các chiến sĩ đã đạt được, biểu dương các chiến sĩ đã thực hiện nghiêm chỉnh lệnh huấn luyện, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, trang thiết bị, phương tiện trong suốt thời gian huấn luyện; đồng thời quán triệt các chiến sĩ sau đợt huấn luyện này cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm hơn nữa, vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học vào công tác dân quân tự vệ ở đơn vị mình một cách phù hợp, hiệu quả. Trên cơ sở đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các phong trào thi đua quyết thắng, chung sức giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, cơ sở.


Camera 4G sử dụng năng lượng mặt trời | camera năng lượng mặt trời