Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm học 2017 – 2018 và phương hướng công tác tuyển sinh năm học 2018 - 2019

Sáng nay, ngày 26 tháng 01 năm 2018, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm học 2017-2018 và triển khai công tác tuyển sinh năm học 2018 - 2019 với sự tham dự của tất cả cán bộ, viên chức Nhà trường.

Trong phát biểu khai mạc, Th.s Đinh Thị Vân Anh - Phó Hiệu trưởng nêu rõ: Hội nghị sẽ tổng kết lại một năm thực hiện, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại trong công tác tuyển sinh năm học 2017-2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác tuyển sinh năm học tiếp theo. Hội nghị được nghe Th.s Hà Văn Hiếu trình bày báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm học 2017-2018 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ  công tác tuyển sinh năm học 2018-2019.

Phát biểu thảo luận của các Phòng, Khoa thể hiện lòng quyết tâm và tập trung trí tuệ cùng đóng góp ý kiến, xây dựng vào bản dự thảo phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh năm học 2018-2019, góp phần đẩy mạnh công tác tuyển sinh trong thời gian tới.

 

NGƯT,TS. Trần Minh Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, NGƯT,TS. Trần Minh Thịnh - Bí thư Đảng y, Hiệu trưởng Nhà trường đã có những chỉ đạo cụ thể trong công tác tuyển sinh năm học 2018 - 2019 đồng thời kêu gọi toàn thể các phòng, khoacán bộ, viên chức nhà trường tích cực làm tốt công tác tuyển sinh để Nhà trường hoàn thành chỉ tiêu được giao.