Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ IV, khóa X

Ngày 17/1/2018, tại Hà Nội, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ IV, khóa X. Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Tiến Dũng – chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam. Đại diện cho trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất, đồng chí Đinh Thị Vân Anh - Phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn nhà trường đã tham dự hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Tiến Dũng - chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã điểm lại những thành tích của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của mình, luôn gắn liền với sự phát triển của Công đoàn Việt Nam. Đồng thời đã kiểm điểm, đánh giá những hoạt động của Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trong năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Trong năm 2017, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn Ngành Hóa chất vẫn được duy trì tốt, đời sống, việc làm của người lao động được đảm bảo. Công tác an sinh xã hội được quan tâm và đặc biệt là các phong trào thi đua không ngừng được phát triển.