Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân huyện Lâm Thao lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng nay, ngày 19/12/2017, tại Trung tâm hội nghị huyện, HĐND huyện Lâm Thao khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã long trọng khai mạc kỳ họp thứ 6. Đồng chí Nguyễn Xuân Tường - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Về dự hội nghị có các đồng chí đại biểu là lãnh đạo Đảng, chính quyền của huyện Lâm Thao. Đồng chí Đinh Thị Vân Anh phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất đại diện cho trường tham dự hội nghị.

 

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND huyện Lâm Thao đã nghe và xem xét 3 báo cáo của UBND huyện: Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Năm. Kết quả tiếp thu ý kiến, kiến nghị thông qua hoạt động giám sát của Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện năm 2017; Báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANCT – TTATXH, đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện về thông báo những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với HĐND, UBND huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện; Tờ trình của của Thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND, chương trình hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2018.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện đã tập trung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề có liên quan đến những lĩnh vực đã được đề cập. Hội nghị cũng nhất trí và thông qua 4 nghị quyết là: Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2018; Nghị quyết về dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện; dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2018; Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; Nghị quyết về nội dung, chương trình các kỳ họp và hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện năm 2018.

Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện Lâm Thao lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/12/2017.