Khai giảng lớp "Đào tạo Giám đốc Doanh nghiệp ngành Hóa chất"

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2016, ngày 06 tháng 10 năm 2016, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất phối hợp cùng trường Đào tạo Doanh nhân PTI tổ chức lế khai giảng khóa đào tạo "Giám đốc Doanh nghiệp ngành Hóa chất" cho các đồng chí học viên là: Ban lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Giám đốc, Phó giám đốc của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn; Các đồng chí là cán bộ nguồn thuộc diện quy hoạch và được cân nhắc để nằm giữ chức vụ quan trọng này.

Tới dự buổi lễ khai giảng có đồng chí Lê Ngọc Quang, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; đồng chí Trần Minh Thịnh, Bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất; đồng chí Nguyễn Tất Thịnh, Hiệu trưởng Trường Doanh nhân PTI cùng toàn thể các đồng chí học viên của Tập đoàn được triệu tập.

Lớp "Đào tạo Giám đốc Doanh nghiệp ngành Hóa chất" được đào tạo với các nội dung cụ thể như: Cơ sở hình thành nghề Giám đốc chuyên nghiệp, Vai trò và vị trí của CEO; Chức năng và nhiệm vụ của CEO; Nghề Giám đốc chuyên nghiệp (Các học thuyết quản trị doanh nghiệp qua các thời đại, Những cảnh báo về những vấn đề của doanh nghiệp; Những từ khóa về quản trị doanh nghiệp....). Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể đạt được kết quả như: Biết được ai, làm thế nào, trải nghiệm ra sao để có thể trở thành một "CEO" - một "nghề quản trị thực sự"; Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CEO cần phải có; Biết cách trang bị những năng lực quản trị cần thiết của một CEO; Biết các đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CEO chuyên nghiệp...

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Lê Ngọc Quang - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đã nhấn mạnh, các đồng chí là đối tượng học viên của lớp đều là những thành viên ưu tú của các doanh nghiệp cử đi và được Tập đoàn sàng lọc, lựa chọn vì vậy mong rằng các học viên nêu cao tinh thần ý chí của các doanh nhân. Luôn sáng tạo trong học tập nhằm trang bị thêm kiến thức về quản lý và lãnh đạo, sau này sẽ là lãnh đạo các doanh nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo của Tập đoàn trong tương lai. Đồng chí cũng yêu cầu có những đánh giá chính xác và cụ thể về hiệu quả đạt được so với mục tiêu đề ra khi khóa học kết thúc.