Hội nghị nâng cao chất lượng Công tác Quản lý giáo dục Học sinh, Sinh viên năm 2016

Ngày 04 tháng 6 năm 2016 Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất đã tổ chức Hội nghị triển khai nâng cao chất lượng quản lý giáo dục học sinh, sinh  viên  năm 2016. Tham dự có Nhà giáo Ưu tú – TS Trần Minh Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng ; Th.s Lê Văn Kỳ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; Th.s Đinh Thị Vân Anh - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường cùng toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Khỏe - Trưởng phòng Công tác Chính trị học sinh, sinh viên đã báo cáo tổng kết công tác quản lý giáo dục học sinh, sinh  viên  năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm  học 2016-2017. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 là tập trung làm tốt công tác sau:             

- Phòng công tác chính trị học sinh, sinh viên chủ trì kết hợp với các phòng, khoa chức năng liên quan tham mưu với Ban giám hiệu về đổi mới công tác quản lý giáo dục học sinh, sinh viên từ năm học 2016-2017 và các năm học tiếp theo, trên tinh thần đổi mới công tác giáo viên chủ nhiệm. Ban hành các văn bản mang tính pháp quy cho công tác quản lý giáo dục học sinh, sinh viên trong nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

-  Biểu dương khen thưởng  kịp thời những đồng chí làm tốt công tác giáo viên chủ nhiệm để các thầy cô có thêm niềm say mê, nhiệt huyết làm cho công tác chủ nhiệm ngày càng được nâng cao; hiệu quả và chất lượng.

- Định kỳ phối hợp với các Phòng/khoa và các đơn vị chức năng trong trường như: Đoàn Thanh niên, các  tổ chức đoàn thể, tổ chức các buổi trao đổi kinh nghiệm về hoạt động giảng dạy, học tập. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật giúp cho học sinh, sinh viên nâng cao ý thức tự giác, tinh thần thái độ học tập nghiêm túc. Tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cộng đồng trong quản lý, giáo dục, đặc biệt là những học sinh, sinh viên cá biệt; thông báo kịp thời các thông tin liên quan đến kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên đến gia đình. Giáo viên chủ nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các qui định về công tác chủ nhiệm.

Hội nghị được lắng nghe nhiều ý kiến tham luận của các cá nhân và các phòng, khoa trong công tác quản lý giáo dục học sinh, sinh  viên. Các ý kiến đó đều được đưa vào nghị quyết Hội nghị.  

Toàn trường nhất trí quyết tâm triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị đã đề ra.

Tin từ phòng Công tác Chính trị - Học sinh, Sinh viên