THÔNG BÁO LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP – NĂM 2015

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm 2015, được sự đồng ý của Ban giám hiệu trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất, phòng Đào tạo phối hợp với các phòng, khoa chức năng tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2015 cho HSSV khóa 40 hệ cao đẳng; khóa 41 hệ TCCN và HSSV các khóa trước.

Thời gian: 7h30’ thứ sáu, ngày 25 tháng 09 năm 2015.

Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà H1.