Hội nghị Cán bộ, Viên chức năm 2015

       Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2015, trường Cao đẳng Công nghiệp Hoá chất tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2015. Đến dự hội nghị có đồng chí Ngô Mạnh Hoài - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, đồng chí Tôn Thanh Lan - Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam và các đồng chí chuyên viên cao cấp của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam. Về phía trường Cao đẳng Công nghiệp Hoá chất có NGƯT Đoàn Văn Long - Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng và NGƯT.TS Trần Minh Thịnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể cán bộ viên chức trong trường.
       

Hội nghị đã nghe các báo cáo "Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2014 - nhiệm vụ trọng tâm năm 2015". Năm 2014 tập thể cán bộ, viên chức nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được hầu hết các chỉ tiêu đã đề ra. Hội nghị đã tiến hành thảo luận sôi nổi, các ý kiến tham luận tập trung vào việc đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn đang đặt ra nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả quản lý Nhà trường. Nhiều giải pháp bổ ích, sáng tạo và khả thi đã được bổ sung vào Nghị quyết. Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị Cán bộ viên chức Trường Cao đẳng Công nghiệp Hoá chất  năm 2015.

        Trên cơ sở nhiệm vụ đã hoàn thành và những thành tích đã đạt được trong năm 2014, với sự đồng thuận cao của toàn thể cán bộ viên chức nhà trường, trường Cao đẳng Công nghiệp Hoá chất đã thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 và nhấn mạnh: Hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt và công tác tốt, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, phấn đấu thực hiện thắng lợi sứ mệnh “nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển giáo dục - đào tạo.”.

   NGƯT.TS Trần Minh Thịnh khẳng định: sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức nhà trường phát huy tinh thần đoàn kết, đồng tâm, chủ động, sáng tạo vì sự nghiệp chung, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015, quyết tâm đưa nhà trường phát triển với mục tiêu: Chất lượng – Kỷ cương – An toàn – Thân thiện  xứng đáng là đơn vị giáo dục tiên tiến xuất sắc của ngành Hoá chất Việt Nam.