Tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ giáo viên

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường về bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Vừa qua, Khoa tin học điện tử đã triển khai khai giảng 2 lớp tin học cơ bản và tin học nâng cao cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường;

Tham gia lớp tin học cơ bản có 38 học viên, lớp tin học nâng cao có 34 học viên. Các học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản và nâng cao về hệ điều hành windows 7, Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 2007, Microsoft Powerpoint 2007, Internet và các ứng dụng của Internet. Với thời lượng 60 tiết cho mỗi chương trình, kết thúc khóa bồi dưỡng, các giáo viên dù không phải chuyên về tin học nhưng vẫn có thể dễ dàng thiết kế được các bài giảng điện tử giúp cho tiết giảng hấp dẫn hơn so với phương pháp truyền thống. Đối với các cán bộ, nhân viên các phòng ban sẽ dễ dàng xử lí công việc của mình hơn nhờ biết sử dụng thành thạo vi tính.

Các học viên sẽ học 2 buổi /tuần liên tục, dự kiến giữa tháng 12 năm 2014 kết thúc khóa bồi dưỡng; Hiệu trưởng nhà nhà sẽ cấp chứng chỉ cho các học viên.