Công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm nhà giáo ưu tú năm 2014

    Căn cứ thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT-VP ngày 17/2/2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và công văn số 639/BGDĐT-VP ngày 17/2/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 13 năm 2014.

     Căn cứ công văn số 1488/BCT-PTNNL của Bộ Công thương về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014.
     Ngày 04/3/2014 Nhà trường đã thực hiện việc giới thiệu người có đủ tiêu chuẩn và bỏ phiếu tín nhiệm Nhà giáo Ưu tú cho nhà giáo Đoàn Văn Long trong toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường.
     Kết quả: 105/109 phiếu tín nhiệm, đạt 96,3%.
     Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu tín nhiệm trong toàn thể cán bộ, viên chức, ngày 07/3/2014 Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014 của nhà trường đã tiến hành họp phiên sơ duyệt, xem xét đánh giá về thành tích, đóng góp của nhà giáo Đoàn Văn Long, đối chiếu theo quy định và tiến hành bỏ phiếu.
     Kết quả: 11/11 phiếu tín nhiệm, đạt 100%.
     Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014 của nhà trường công bố công khai kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đối với nhà giáo Đoàn Văn Long để cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên biết.
    Các ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về tổ thư ký Hội đồng (đ/c Vân Anh). Thời gian từ ngày 07/3/2014 đến ngày 14/3/2014                                          

                                                                     Ngày 07 tháng 3 năm 2014

                                                                        HỘI ĐỒNG CẤP CƠ SỞ