Đảng bộ trường Cao đẳng Công nghiệp Hoá chất đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2013

        Ngày 22 tháng 1 năm 2014, Đảng bộ trường Cao đẳng Công nghiệp Hoá chất đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Tính Huyện uỷ viên, phó ban tuyên giáo Huyện Lâm Thao. 

Đ/c Đoàn Văn Long bí thư Đảng uỷ nhà trường đọc báo cáo tổng kết
công tác Đảng năm 2013

    Sau khi nghe đồng chí Đoàn Văn Long bí thư Đảng uỷ nhà trường đọc báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2013, phương hướng nhiệm vụ công tác Đảng năm 2014, hội nghị đã tiến hành thảo luận sôi nổi, nghiêm túc và đi đến thống nhất với bản dự thảo báo cáo trình bày trước hội nghị. Phấn đấu năm 2014, 9/9 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Đảng bộ trường đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh, 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% Đảng viên được tham gia học tập nghị quyết của Đảng. Công đoàn, Hội cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên đạt xuất sắc. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng đào tạo, công tác tuyển sinh, công tác quản lý đầu tư xây dựng…     

    Thay mặt Huyện uỷ đồng chí Nguyễn Duy Tính đã trao phần thưởng cho chi bộ Khoa Ngoại ngữ, Khoa khoa học cơ bản đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 14 đồng chí Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013.Kết luận hội nghị đồng chí bí thư  Đảng uỷ nhấn mạnh những đặc điểm tình hình năm 2014 và những yêu cầu nhiệm vụ mới, 59 cán bộ Đảng viên trong Đảng bộ phải phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, quyết tâm đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo nhà trường cùng các tổ chức đoàn thể đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, công nhân viên  nhà trường.

Đ/c Nguyễn Duy Tính trao phần thưởng cho các đ/c Đảng viên
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013