Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương VII

Hôm nay ngày 26 tháng 8 năm 2013, tại hội trường H1 Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương VII với sự có mặt của toàn thể các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ và các đồng chí trưởng, phó các phòng khoa.

Đồng chí Đoàn Văn Long Bí thư Đảng ủy trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII, Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI với tinh thần học tập nghiêm túc. Các đồng chí Đảng viên đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về mục đích ý nghĩa và nội dung của Nghị quyết, nắm vững những tư tưởng quan điểm chỉ đạo, những công việc phải làm. Trên cơ sở đó đã tạo được sự thống nhất về tư tưởng, ý chí, quyết tâm trong Ban chấp hành Đảng ủy và Đảng viên trong nhà trường, xây dựng được ý thức tự giác nhằm thực hiện Nghị quyết có hiệu quả của mỗi cá nhân trên mỗi đơn vị công tác và trong hoạt động của mỗi đơn vị phòng khoa.