Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất mở lớp đào tạo: "Nâng cao năng lực Cán bộ quản lý cấp trung” cho Xí nghiệp Khai thác Dịch vụ khoáng sản và Hóa chất Phú Thọ.

Người ta thường nói “Thần thiêng nhờ bộ hạ”, nhưng tại sao, đã có đủ “bộ hạ” rồi mà “thần” vẫn chưa “thiêng”?

Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều những câu hỏi liên quan đến năng lực của đội ngũ “quản lý cấp trung”, những câu hỏi đang làm đau đầu cấp lãnh đạo và đội ngũ quản lý cấp trung của nhiều doanh nghiệp.

Chính từ đó Xí nghiệp Khai thác Dịch vụ khoáng sản và Hóa chất Phú Thọ đã yêu cầu Trường CĐCN Hóa chất hợp tác mở khóa đào tạo “Nâng cao năng lực Cán bộ quản lý cấp trung” cho Cán bộ là phó giám đốc, trưởng phó phòng, trưởng phó các tổ, ca tham gia học tập.

Thời gian khóa học diễn ra ngày 25 và 26 tháng 5 năm 2013 với đội ngũ Giảng viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao. Với mục tiêu của làm rõ năng lực của một “quản lý cấp trung” (MM)? Tố chất nào cần có để có thể rèn luyện nhằm trở thành một MM giỏi? Năng lực của một MM bao gồm cả “năng lực chuyên môn” “năng lực quản trị”.