Hội nghị chuyên đề về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2013

Ngày 13/5, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất tổ chức hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng; dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ Đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp" được thực hiện trực tiếp qua đài truyền hình Tỉnh Phú Thọ do GS.TS Hoàng Chí Bảo - Ủy viên, thư ký hội khoa học Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt.

Toàn thể cán bộ, đảng viên trong nhà trường tham gia dự hội nghị đầy đủ với thái độ nghiêm túc. Kết thúc hội nghị Đảng ủy yêu cầu các Chi bộ đảng thực hiện tốt một số nhiệm vụ đó là: Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và các đoàn thể trong cơ quan...