Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất mở lớp “Bồi dưỡng kiến thức dành cho Giám đốc & Thành viên HĐQT” cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Sáng 19/06/2012 Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất phối hợp với ProSkills Training và Ban Tổ chức Nhân sự của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tổ chức lễ khai giảng khóa học “Bồi dưỡng kiến thức dành cho Giám đốc và Thành viên Hội đồng quản trị”.

Tới dự Lễ khai giảng Khóa học có Ông Nguyễn Đình Khang - Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cùng các giảng viên của ProSkills Training.

Khóa học diễn ra trong 04 ngày (từ ngày 19/06 đến ngày 22/06/2012). Tham gia Khóa học là các Giám đốc, phó Giám đốc và thành viên HĐQT của các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Khóa học được tổ chức với 6 chuyên đề chính: Pháp luật doanh nghiệp; pháp luật hợp đồng; hoạt động kiểm tra; đánh giá kết qủa hoạt động tài chính; thẩm định dự án đầu tư và định hướng chiến lược. Đây là những kiến thức thiết thực với nhu cầu thực tế của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, nhằm trang bị và bồi dưỡng kiến thức cho các lãnh đạo của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn. Khóa học được các giảng viên đầu ngành của ProSkills Training giảng dạy.