Đoàn Thanh Niên Trường CĐCN Hóa Chất

Cơ cấu tổ chức

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

+ Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐCN Hoá chất gồm:

      15 đc: 8 đc: là CB, Giảng viên, 7 đc là học sinh – sinh viên.

+ Ban thường vụ gồm 5 đc

1. Bí thư: đ/c: Phạm Anh Dũng – Cử nhân - giảng viên

      Mobil: 0916.777.381 – 01639.844.381

      Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Phó bí thư: đ/c: Lê Hồng Phúc – Thạc sỹ - giảng viên

      Mobil: 0975.31.793

      Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Phó bí thư: đ/c. Nguyễn Trường Sơn – Thạc sỹ - giảng viên

      Mobil: 0988.329.404 – 0166.499.2005

      Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. UVBTV: đ/c. Đặng Thị Thuý – Cử nhân – giảng viên

      Mobil: 0988.761.111

5. UVBTV: Nguyễn Thanh Hải – Thạc sỹ - giảng viên

      Mobil: 01697.533.998

+Chi đoàn cơ quan và chi đoàn các lớp, các khóa HSSV.