Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức phòng Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm

A. Chức năng.

Là đơn vị có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng, làm đầu mối, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh tất cả các hệ của nhà Trường, công tác quan hệ đối ngoại – giới thiệu việc làm, công tác thông tin tuyên truyền của nTrường.

Phòng tuyển sinh giới thiệu việc làm

Tin về tư vấn,giới thiệu việc làm

Có thể nói, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm đối với HSSV chuẩn bị tốt nghiệp trong những năm qua luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm, từ đó đã tạo nhiều điều kiện tốt cho học sinh, sinh viên của Trường vừa học tập tốt, vừa đảm bảo việc làm ổn định khi ra trường.