Khoa Công nghệ hóa học là một khoa chuyên môn, đảm nhận chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo nội dung,chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt các môn học về chuyên ngành Công nghệ hóa; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn của khoa.
Quản lý giảng viên, phân công giảng dạy, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giảng viên thuộc khoa và tham gia giáo dục rèn luyện học sinh, sinh viên.

1- Chức năng:
Khoa Công nghệ hóa học là một khoa chuyên môn, đảm nhận chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo nội dung,chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt các môn học về chuyên ngành Công nghệ hóa; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn của khoa.
Quản lý giảng viên, phân công giảng dạy, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giảng viên thuộc khoa và tham gia giáo dục rèn luyện học sinh, sinh viên.
2- Nhiệm vụ: 
* Hoạt động đào tạo:
+ Đảm nhận giảng dạy các môn:
- Công nghệ hoá vô cơ: Công nghệ sản xuất các hợp chất vô cơ: Sản xuất axit H2SO4; H3PO4; NH3; HCl; HNO3...
- Công nghệ phân khoáng:
+ Công nghệ phân lân: Sản xuất Supephốt phát đơn, phân lân nung chảy.
+ Công nghệ phân đạm: Công nghệ Amôn sunfat, amôn clorua, amôn nitơrat, Phân đạm urê. 
+ Công nghệ phân bón tổng hợp: Phân bón hỗn hợp NPK, Phân bón MAP phân bón DAP. 
- Công nghệ điện hoá: 
+ Sản xuất các loại Pin, ắc quy.
+ Sản xuất xút, clo, hyđrô.
+ Công nghệ mạ điện.
- Công nghệ Hoá silicát
+ Sản xuất ximăng
+ Sản xuất các loại gốm, sứ
+ Vật liệu chịu lửa
+ Thuỷ tinh 
- Công nghệ hoá hữu cơ 
Các hệ đào tạo:
+ Hệ cao đẳng chuyên nghiệp (chính quy và liên thông)
+ Hệ trung cấp chuyên nghiệp (chính quy và liên thông)
+ Hệ cao đẳng, trung cấp nghề
+ Đào tạo nâng cao tay nghề, nâng bậc cho công nhân tại các công ty trong và ngoài Tập Đoàn Hoá Chất Việt Nam. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ:
- Đề xuất đăng ký,chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa.
- Tổ chức nghiên cứu ứng dụng nghiên cứu khoa học vào hoạt động sản xuất và đời sống theo kế hoạch của nhà trường.
- Mỗi một giảng viên hàng năm đều có các sáng kiến, đề tài nghiên cứu cấp trường hoặc cấp Tập Đoàn. Năm học 2012 có hai đề tài cấp Tập Đoàn. 
* Nhiệm vụ khác:
- Góp phần xây dựng mục tiêu đào tạo, phương hướng phát triển chung của nhà trường, của ngành.
- Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.
3- Lãnh đạo khoa:
Trưởng khoa: Th.s Phạm Mai Hương
ĐT: 0915.949.368
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phó trưởng khoa: Cử nhân Phạm Văn Trịch
4-Thành tích của đơn vị:
- Kết quả đào tạo: Đã đào tạo 39 khoá với trên 10 nghìn học sinh, sinh viên và đào tạo lại đào tạo nâng bậc trên 2000 công nhân cho các công ty: Supe phốt phát và Hoá chất Lâm thao, công ty Phân lân Văn Điển, công ty cổ phần phân lân Ninh Bình, công ty pin và ắc quy Vĩnh Phú, công ty DAP Đình Vũ Hải Phòng, Công ty Hoá chất Việt Trì... hiện nay, tổng số học sinh và sinh viên toàn khoá: 700 
- Khen thưởng: Năm học 2011 đạt tập thể lao động xuất sắc và bằng khen của Bộ Công Thương.