CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT

1. Ban Giám Hiệu

 

Hiệu trưởng - BT Đảng ủy

NGƯT.TS Trần Minh Thịnh

   

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

P Hiệu trưởng

Phó BT Đảng ủy Th.s Lê Văn Kỳ


   

Email: l This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

P Hiệu trưởng

Th.s Đinh Thị Vân Anh
Email: 

2. Các Phòng Khoa, Trung tâm

 

Phòng đào tạo

 

ĐT: 02103.786.212

 

Trưởng phòng

Th.s Phạm Mạnh Quỳnh 

DĐ: 0982.772.208

 

Phó trưởng phòng

Th.s Phương Thị út

DĐ: 0987.399.161

 

Phòng TCHC - Quản trị

 

ĐT: 02103.786.168

 

Trưởng phòng

Th.s Lương Quang Phát

DĐ: 0912.179.547

 

Phó trưởng phòng

Ks Bùi Văn Hùng

DĐ: 0912.463.706

 

Phòng Tài chính - Kế toán

 

ĐT: 02103.786.131

 

Trưởng phòng - KT trưởng

Th.s Nguyễn Thị Oanh

DĐ: 0982.240.171

 

Phòng CT Chính trị và HSSV

 

 

 

Trưởng phòng

CN Nguyễn Văn Khỏe  

DĐ: 0985.733.089

 

Phòng tuyển sinh & GTVL

 

ĐT: 02103.787.568

 

Trưởng phòng

Th.s Hà Văn Hiếu        

DĐ: 0912.553.526

  Khoa khoa học cơ bản

 

 

 

Trưởng khoa

  

     

 

Phó trưởng khoa

CN Ngô Thị Mây  

DĐ: 0982.407.839

  Khoa Điện tử - Tin học

 

 

  Trưởng khoa

Th.s Cao Quốc Duy    

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Phó trưởng khoa

Th.s Phạm Quốc Chính

  Khoa Cơ khí

 

 

  Trưởng khoa

CN Trần Văn Khâm  

DĐ: 0984.369.095

  Phó trưởng khoa

CN Phạm Duy Hùng  

DĐ: 0915.541.614

  Khoa Phân tích

 

 

  Trưởng khoa

Th.s Nguyễn Thị Thuý Hằng   

DĐ: 0945.081.793

  Phó trưởng khoa

Th.s Đàm Thị Thanh Thủy     


  Khoa Công nghệ hoá

 

 

Trưởng khoa

Th.s Phạm Mai Hương

DĐ: 0915.949.368

  Phó trưởng khoa

Ks Phạm Văn Trịch


  Khoa Ngoại ngữ

 

 

  Trưởng khoa

Th.s Lê Thị Minh Phượng   

DĐ: 0983.260.499

  Khoa Kinh tế

 

 

  Trưởng khoa

Th.s Đoàn Phương Loan

DĐ:0984.924.013

3. Các trung tâm
  Trung tâm tin học ứng dụng và công nghệ

 

  Giám đốc

Th.s Cao Quốc Duy

  Trung tâm Ngoại ngữ

 

 

  Giám đốc

Th.s Lê Thị Minh Phượng  

DĐ: 0983.260.499

Trung tâm huấn luyện ATLĐ, VSLĐ

Phụ trách trung tâm

Th.s Cao Quốc Duy  DĐ: 0912291502