Đề án tuyển sinh riêng

ĐỀ ÁN

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT

 

I. Cơ sở pháp lý, mục đích và nguyên tắc lựa chọn xây dựng đề án tuyển sinh:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

- Luật Giáo dục Đại học 2012;

- Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 9 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020;

- Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020";

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

          - Văn bản hợp nhất số: 12/VBHN-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

- Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2014 về việc Phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015;

- Công văn số 5151/BGDĐT - KTKĐCLGD ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015.

2. Mục đích:        

          - Nhà trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp với đặc thù của trường.

          - Tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh tham gia xét tuyển và tăng cơ hội cho các thí sinh có năng lực phù hợp với các ngành đào tạo của trường.

          - Đảm bảo chất lượng, phù hợp với ngành nghề đào tạo, thực tiễn địa phương và nhu cầu nhân lực xã hội cần.

3. Nguyên tắc:

          - Đổi mới công tác tuyển sinh phải phù hợp với quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục, Chương trình đổi mới giáo dục đại học và các văn bản của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; đặt trong sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của UBND Tỉnh Phú Thọ.

          - Đảm bảo nâng cao được chất lượng đầu vào phù hợp với đặc thù các ngành đào tạo của trường.

          - Tổ chức tuyển sinh nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định, đảm bảo kết quả tuyển sinh chính xác, khách quan và công bằng; không phát sinh tiêu cực.

          - Phương án được xây dựng trên cơ sở năng lực thực tế của nhà trường, phù hợp với các điều kiện về nguồn lực vật chất và con người của trường.   

Tải file: Đề án tuyển sinh Cao đẳng hệ chính qui năm 2015     

Thông báo tuyển sinh năm học 2017 - 2018

I. HỆ CAO ĐẲNG: Chỉ tiêu 200

1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

2. Tiêu chí xét tuyển: Tốt nghiệp THPT  hoặc tương đương.

3. Các ngành, chuyên ngành đào tạo:

STT

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

MÃ NGÀNH

1

Công  nghệ kỹ thuật hoá học

6510401

 

Công nghệ hoá silicat

Công nghệ hoá vô cơ - Điện hoá

Hoá phân tích                                             

Công nghệ hoá dược

Công nghệ phân khoáng

Công nghệ hoá hữu cơ

Công nghệ lọc hoá dầu

2

Kế toán

6340301

3

Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử

6510303

 

Tự động hoá công nghiệp

Điện công nghiệp và dân dụng

Điện tử công nghiệp

 

4. Hồ sơ và thời gian xét tuyển:

+ Hồ sơ xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất);

- Học bạ THPT (bản sao công chứng);

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;

- Giấy khai sinh (bản sao công chứng);

- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- 01 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

+ Thời gian đăng ký và xét tuyển:

Từ ngày 02/01/2017 đến 31/12/2017 (Chia làm nhiều đợt)

5. Thời gian đào tạo: 03 năm

II. HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG: Chỉ tiêu 150

1- Hình thức tuyển: Thi tuyển

Các môn thi tuyển gồm: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành hoặc thực hành nghề.

2. Tiêu chí dự tuyển: Tốt nghiệp hệ Trung cấp đúng chuyên ngành

3. Các ngành đào tạo:

Công nghệ kỹ thuật Hoá học; Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử; Kế toán.

4. Hồ sơ và thời gian thi tuyển:

+ Hồ sơ dự tuyển:

- Bằng tốt nghiệp TCCN hoặc Trung cấp nghề (bản sao công chứng);

- Giấy khai sinh (bản sao công chứng);

- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- 01 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

+ Thời gian đăng ký nộp hồ sơ:

Từ ngày 03/5/2017 đến 30/5/2017 (Tổ chức thi vào đầu tháng 7/2017)

5. Thời gian đào tạo: 1,5  năm

lll HỆ TRUNG CÂP: Chỉ tiêu 450

1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

2. Tiêu chí xét tuyển:

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc học xong lớp 12: Thời gian đào tạo 2 năm

- Thí sinh tốt nghiệp THCS hoặc tương đương: Thời gian đào tạo 3 năm (Được nhận 02 bằng: Bằng TN THPT và Bằng Trung cấp; được cấp bù 100% học phí)

3. Các ngành đào tạo:

STT

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

MÃ NGÀNH

1

Công nghệ hoá hữu cơ

5510402

2

Công nghệ hoá vô cơ

5510403

3

Hóa phân tích

5510404

4

Công nghệ hoá silicat

5510407

5

Công nghệ điện hóa

5510408

6

Công nghệ KT điện - Điện tử

5510303

7

Kế toán doanh nghiệp

5340302

8

Kế toán hành chính sự nghiệp

5340307

9

Công nghệ thông tin

                54802

10

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

5510201

11

Công nghệ hàn

5510217

4. Hồ sơ xét tuyển:

+ Hệ Trung cấp đào tạo 02 năm:

- Phiếu đăng ký tuyển sinh hệ Trung cấp năm 2017;

- Học bạ THPT hoặc BTTHPT ( bản sao công chứng);

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc BTTHPT - nếu có (bản sao công chứng ) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận học xong lớp 12;

- Giấy khai sinh (bản sao);

+ Hệ Trung cấp đào tạo 03 năm:

- Học bạ THCS hoặc BTTHCS (bản gốc có đầy đủ chữ ký và con dấu)

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc BTTHCS (bản gốc)  hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS hoặc BTTHCS tạm thời;

- Giấy khai sinh (bản sao);

- Đơn xin dự tuyển vào lớp 10;

- Các giấy tờ ưu tiên ( nếu có)

lV. Quyền lợi của học sinh:

- Được miễn, giảm học phí theo quy định của Nhà nước.

- Được xét cấp học bổng.

- Được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.

V. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

PHÒNG TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT

+ Tại Phú Thọ: Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ     

 - ĐT: (0210) 3787 568 - Fax: (02103) 786 218          

 -Website: ccipt.edu.vn                                            

+ Tại Hà Nội: Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

(KM 10,5 – Quốc lộ 32)          

- ĐT: (04) 3786 0243 - Fax: (04) 3837 2303