Khai mạc Huấn luyện tự vệ năm 2018

Thực hiện kế hoạch công tác huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2018 đã được Ban chỉ huy quân sự huyện Lâm Thao phê duyệt. Sáng ngày 05 tháng 6 năm 2018 Ban chỉ huy quân sự trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất đã tổ chức khai mạc Huấn luyện tự vệ năm 2018. Trong thời gian huấn luyện sẽ diễn ra từ ngày 5/6 đến hết ngày 11/6/2018. Lực lượng tự vệ nhà trường sẽ tham gia huấn luyện 2 nội dung về chính trị và quân sự.

 

Đồng chí Trần Minh Thịnh – Chỉ huy trưởng lực lượng tự vệ Nhà trường phát biểu khai mạc.

          Trong huấn luyện về chính trị, các chiến sỹ tự vệ sẽ được nghiên cứu những nội dung cơ bản của chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam... Các nội dung huấn luyện về quân sự bao gồm: Huấn luyện bắn súng, huấn luyện đội ngũ chiến thuật. Thông qua đợt huấn luyện sẽ giúp các chiến sỹ tự vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, vận dụng linh hoạt vào thực tế, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội tại đơn vị, địa phương.