1. Giới thiệu về khoa Điện tử - Tin học:

Khoa Điện tử - Tin học thuộc trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất. Khoa được sát nhập từ 2 khoa Điện - Điện tử và khoa Công nghệ thông tin từ tháng 9 năm 2011.

2. Đội ngũ giáo viên - cơ cấu tổ chức

Gồm 13 cán bộ giáo viên trong đó 05 giáo viên có trình độ thạc sĩ, 07 giáo viên có trình độ đại học và 01 cán bộ quản lý hệ thống điện nước.

* Trưởng khoa – Bí thư chi bộ

            1. Cao Quốc Duy – Th.s Công nghệ thông tin

* Cán bộ giáo viên

            2. Th.s Phạm Quốc Chính - Phó trưởng khoa

            3. Th.s Nguyễn Thanh Hương

            4. Th.s Nguyễn Thị Xuân Thu - Tổ trưởng tổ công đoàn

            5. Th.s Nguyễn Thị Nam Thắng

            6. Ks Võ Trọng Đại

            7. Ks Nguyễn Minh Tuần

            8. Ks Nguyễn Đình Quế

            9. Cử nhân Chu Văn Thuận

            10. Cử nhân Bùi Thị Thanh Huyền

            11. Cử nhân Đặng Thanh Bình

            12. Ks Nguyễn Thị Thúy

            13. Nguyễn Thảo Hiền

 Trình độ tin học và ngoại ngữ đạt 100% trình độ B trở lên

3. Nhiệm vụ cơ bản của khoa:

- Xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy các môn học thuộc khoa, trên cơ sở chương trình khung của các ngành đào tạo;

- Xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo đội ngũ giáo viên thuộc khoa;

- Quản lý giáo viên, học sinh sinh viên thuộc khoa;

- Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

- Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong quá trình dạy học;

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, vật tư, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì trang thiết bị máy móc trong khoa;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, quản lý chất lượng đào tạo các môn học thuộc khoa giảng dạy;

- Quản lý toàn bộ hệ thống điện, nước phục vụ công tác giảng dạy và sinh hoạt trong nhà trường (trạm biến áp 180 KVA, các thiết bị máy móc… Hệ thống đường nước sạch);
-
Quản lý hệ thống mạng nội bộ và toàn bộ hệ thống máy tính trong trường;

- Tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

* Các chuyên ngành đào tạo:
- Công nghệ kỹ thuật điện
- điện tử (hệ cao đẳng)

                        + Tự động hoá công nghiệp

                        + Điện công nghiệp và dân dụng

                        + Điện tử công nghiệp

- Điện xí nghiệp và dân dụng (hệ trung cấp chuyên nghiệp)
- Tin học ứng dụng (hệ trung cấp chuyên nghiệp)
4. Các thành tích đã đạt được

- Bằng khen của Tổng công ty Hóa chất Việt Nam quyết định số 05/QĐ-TĐKT ngày 07/01/2004 do Tổng Giám đốc ký.

- Bằng khen của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam quyết định số 90/QĐ-CĐHC ngày 15/12/2011 về đã có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua lao động sản xuất.

- Ngoài ra còn có nhiều giấy khen của cá nhân xuất sắc đạt nhiều thành tích trong các hoạt động và công tác giảng dạy của các cấp khen tặng.