Odoo - Sample 1 for three columns

Feature One

Adapt these three columns to fit you design need. To duplicate, delete or move columns, select the column and use the top icons to perform your action.

Odoo - Sample 2 for three columns

Feature Two

To add a fourth column, reduce the size of these three columns using the right icon of each block. Then, duplicate one of the column to create a new one as a copy.

Odoo - Sample 3 for three columns

Feature Three

Delete the above image or replace it with a picture that illustrates your message. Click on the picture to change it's rounded corner style.

GIỚI THIỆU

 

Odoo image and text block

Thành lập vào năm 2011

Binhdinhjsc đi tiên phong trong hoạt động kinh doanh phần mềm mở openerp và đến nay đã phát triển sang odoo 11. Ngoài ra chúng tôi còn phát triển mở rộng sang các lĩnh vực khác: siêu thị, Xây dựng cơ sở hạ tầng.....

Sàn thương mại điện tử

Cung cấp thiết bị, máy móc, đồ dùng văn phòng chính hãng và đã nhận được tin tưởng sử dụng sản phẩm từ hơn 6000 tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp trong nước.